top of page
minimalist Trappa
minimalist Trappa

Välkommen till NSW  
Frigör ditt bolags potential

Om NSW Management

NSW´s affärsmodell är att skapa värde genom att utveckla små och medelstora bolag. 
Bolagen utvecklas genom aktiv ägarstyrning med fokus på långsiktigt värdeskapande. 
NSW är ett ägarstyrningsbolag som arbetar mot ägande.
NSW intresserar sig för etablerade, välskötta företag med gott renommé. 

Expertisområde är tjänsteföretag med omsättning upp till 300 Mkr.

Investering

Ägarstyrning

Värdehöjning

Generationsskifte

Filosofi

Våra värderingar

Sanddyner

Ledningsfilosofi

Ägarfilosofi

Transaktionsprocess

En transaktion grundar sig i ett ömsesidigt förtroende.

Tack för att du skickar in!

bottom of page