top of page

Ägarfilosofi

NSW värnar klassiskt företagsbyggande. 
Vi tror på urkraften i uttrycket ”många bäckar små”.
NSW ägnar sig inte åt att fylla vatten i läckande hinkar,

vi hittar och tätar läckage.
 

Ständig förbättring

En verksamhet stärks inifrån genom att sätta mål som företaget samlas kring.
Mål uppnås genom metoderna ”one degree shifts” och ”pareto principen”. 
Mångtaliga små förbättringar som var för sig är lätta att klara ackumulerar till en stor samlad ökning i produktivitet. Förbättringsarbete som kräver stort engagemang fokuseras till de aktiviteter som har störst ekonomisk betydelse för verksamheten.

Ansvar för en ljus framtid

Ansvar och ansvarsutkrävande föder ansvarstagande vilket ger mening 

att utföra ett gott arbete.
Lita på de seniora och aktivt utveckla de

yngre, vi ger de unga chanser att lyckas

med nya sysslor och utökade ansvarsområden.  

Intern succession och utvecklingsmöjligheter

ger lojala medarbetare.

bottom of page