top of page

Ägarstyrning, vad vi bidrar med

Ledarskap

NSW har kunskapen och erfarenheten att leda ägarledda företag där ägaren avvecklar sitt engagemang.

Finna och leda talang

Hur företaget hittar, tillsätter och får en ny ledare att fungera.

Hur ett företag lotsas stärkt genom ett ägarskifte.

 

Förbättring av marginaler

Minskning av kostnader.

Hur ett stagnerat bolag vänds till tillväxt.

Digitalisering & Sälj

Kunskap om digitalisering.

Kunskap om digital marknadsföring.

Förhandlingsstrategi.

Kunskap om upphandling och LOU.

Fastighetsförädling

Kunskap om  fastighetsutveckling.

Värdehöjande förvaltning av fastighet.

Kunskap om fastighetstransaktioner.

Företagsjuridik & skatt

Skatt, att strukturera för att betala rätt skatt.

Legal kunskap om att finnas och verka i Sverige samt norden.

Företagstransaktion

Skapande av nödvändig struktur.

Synliggörande av värden.

Förhandling och legal kunskap kring transaktion.

bottom of page