top of page

NSW Generationsskifte

Det förekommer situationer där naturliga köpare eller arvtagare inte står på kö.


Ägaren av ett bolag vill eller kan inte alltid sälja sitt livsverk. Samtidigt kan annat knacka på dörren, att förverkliga andra drömmar, få tid till annat, få hjälp att förnya bolaget eller få tid att hantera något som inte kan vänta. Arvtagare eller köpare finns inte alltid där på det sätt som skulle kunna behövas.


Som operativ företagare kan det vara svårt att hitta en bra köpare när man kommit till den punkten att man vill göra en förändring. Att förbereda ett företag för försäljning kan ta år. Vad en köpare frågar efter är kontinuitet, en kronprins eller kronprinsessa, gärna utan släktband. Specialistkunskaper, finns dessa kvar om du minskar engagemanget eller lämnar? Det kan vara en utmaning att minska arbetsinsatsen utan att företaget blir lidande och tappar mark.


Där förutsättningarna är de rätta erbjuder vi ett alternativ där NSW kliver in som delägare i syfte att uppfylla gemensamma avtalade mål. Praktiskt taget innebär det ett generationsskifte i form av professionella parter där företagaren behåller ägande och NSW tar över driften mot ett delägande i bolaget med ett aktieägaravtal. 


Vid NSW Generationsskifte avtalas inriktningen för bolaget. Inriktningen kan vara att det på ett eller flera års sikt skall struktureras på ett sådant visa att det går att sälja i sin helhet. Alternativt att bolaget skall drivas framåt med tillväxt och profit utan bortre tidshorisont. 

bottom of page