top of page

Transaktionsprocessen 

Första konkreta steget är ett möte mellan NSW och säljaren.
Mötet består i att träffas över en kopp kaffe och vi diskuterar företagets förutsättningar, dess styrkor och utmaningar.

Ägarnas målbild av vad de vill uppnå med en försäljning eller att ta in NSW som delägare är en central del i diskussionen. Vi diskuterar fram transaktionens karaktär.

Ekonomisk genomlysning och företagsbesiktning. Detta moment genomförs likt alla kontakter mycket diskret. NSW arbetar aldrig enkom mot arvode. NSW arbeta med bolag som vi tror på och vi ser att vi kan göra stor nytta för.

 

Är NSW villigt att gå vidare resulterar det i ett affärsförslag som säljaren tar ställning till i sak.

Slutligen förhandlas detaljer och vi ingår erforderliga avtal där vi skriver in önskade klausuler som skyddar respektive part.

Arbetet påbörjas.

bottom of page