top of page

Bakgrund 

Att driva företag är mest givande vi kan tänka oss.
NSW tar avstamp i grundaren Johan Litens kunskap som familjeföretagare inom en företagsgrupp som omsätter drygt 280 mkr.
Gruppen är aktiv inom informationsförvaltning och har nått framgång i Norden genom digitalisering, organisk tillväxt, mer än
13 tilläggsförvärv som framgångsrikt integrerats. Verksamheterna finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark på 19 adresser.
Ägande, förvaltande och utveckling av fastigheter är en del i portföljen.


Vår främsta expertis ligger i att utveckla ägarledda företag och lyfta dem med eller utan grundarens fortsatta engagemang.
NSW är en plattform för att applicera kraften i kunskapen om ägarstyrning, vi är fullt ut digitaliserade utan den klassiska uppsättningen av fast anställda på en fast kontorsplats.

Strukturen gör NSW effektivt och skalbart, med låga fasta kostnader väljer vi endast verkligt intressanta objekt.
Företaget leds av grundaren och resurserna består av en tät sammanslutning av mycket skickliga områdesexperter som engageras i den utsträckning uppdragen erfordrar.​

Vi arbetar i hela Norden, 
var ni geografiskt befinner er inom Norden har mindre betydelse i dagens digitaliserade värld samt att NSW har tillgång till flygmaskin. Det tål att upprepas att NSW handlar om klassiskt entreprenörskap, att erbjuda kunderna mycket för pengarna, ta hand om de anställda, värna och vårda företagets identitet. Med rätt ledning går företag framåt på säker fot.


Bästa hälsningar Johan Litens
Grundare NSW Management

 

Grundare Johan Litens
bottom of page