top of page

Värdehöjning 

Många företagare har fina företag som har god ekonomi, är stabila och ger stadig avkastning.

Vid en första anblick kan resoneras att ett sådant företag inte behöver "hjälp" eller att det inte finns något att förbättra.

Vidare kan man antaga att ett mångårigt etablerat företag är värt vad det är värt.

I praktiken är verkligheten en helt annan.

 

En majoritet av små och mellanstora ägarledda bolag höjer sitt värde signifikant genom aktiv ägarstyrning med fokus på värdeskapande.

NSW erbjuder att leda den förbättring som behövs för att göra det verkligt redo att sälja. 

 

Alternativt att på liknande sätt förbättra bolaget med värdehöjande insatser till gagn för ägarens eller arvtagares fortsatta ägande.  

NSW utför det arbete som krävs i utbyte mot ett ägande i bolaget. Det är en god affär för ägaren då en mindre del i företaget byts mot en kraftigt höjd avkastning och ofta flerfaldigt höjt värde.

 

Arbetet kan utföras med eller utan konsultationsarvode beroende på avtalsstrukturen men alltid en huvudsaklig komponent av ägande.

NSW är helt transparent med vad vi gör och hur vi gör det. Vi hävdar inte att vi har ett magiskt recept, eventuell magi ligger i att följa och utföra de beprövade recept som finns.

- Värdehöjande förvaltning.

 

NSW hjälper att höja bolagets värde genom att arbeta för att företaget skall bli mer lönsamt och mer strukturerat. Vi förbättrar företaget på ett sådant vis att det ger mer överskott, ökad tillväxt och som en positiv bieffekt gör de förbättrade strukturerna att företaget blir mindre krävande att driva. 

- Värdehöjning för avyttring.

Företag som ägaren önskar avyttra ger chans att realisera en multipel på de förbättringar som införs. Rätt utfört kan en värdehöjande ägarstyrning  inför försäljning inte bara lyfta fram utan också skapa mycket stora värden.

Att skapa ett högre värde inför försäljning handlar om otroligt mycket mer än att höja vinsten. NSW tacklar värdeskapandet tredimensionellt.

Köpare, särskilt de som betalar bra ser igenom ytligt smink och finansiella krumbukter.

 

Att förverkliga och skapa stora värden kräver att verkligt värde skapas uthålligt, det krävs ett genomtänkt och grundligt arbete.

bottom of page